அபிராமி அந்தாதி #3

பாடல்: 3

(உலக பந்தங்களில் இருந்து விடுபட)

அறிந்தேன் எவரும் அறியா மறையை, அறிந்துகொண்டு
செறிந்தேன் உனது திருவடிக்கே, திருவே! வெருவிப்
பிரிந்தேன் நின்அன்பர் பெருமைஎண்ணாதகரும நெஞ்சால்
மறிந்தே விழும் நரகுக்கு உறவாய மனிதரையே.

விளக்கம்: 

முற்பிறவியில் செய்த பாவத்தின் பலனாக, உன் அடியவர்களின் பெருமை அறியாமல் இந்த உலக சுகங்கள் என்னும் நரகத்தில் உழல்கின்ற மனிதர்களிடம் இருந்து விலகினேன்.   என் அன்னையே, எவரும் அறிந்திருக்காத, அறிய வேதங்களை உன் உன் திருவருளால் கற்றறிந்தேன். அதன் பயனாக நான் உன் திருவடிகளை பற்றிக்கொண்டேன்.

பாடல்: 4

(உயர் பதவிகளை அடைய)

மனிதரும் தேவரும் மாயா முனிவரும் வந்து சென்னி
குனிதரும் சேவடிக் கோமளமே! கொன்றைவார்சடைமேல்
பனிதரும் திங்களும், பாம்பும், பகீரதியும் படைத்த
புனிதரும் நீயும் என்புந்தி எந்நாளும் பொருந்துகவே.

மனிதர், தேவர் மற்றும் முற்றும் துறந்த முனிவர்களும், தங்கள் தலை தாழ்த்தி வணங்கும் செவ்விய திருவடிகளை உடைய கோமளமே, கொன்றை வார் சடையில், குளிர்ந்த நிலவையும், பாம்பையும் அணிகலனாகக் கொண்டும் பாகீரதி என்ற கங்கைத் தாயைத் திருமுடியில்  தாங்கியுமுள்ள  இறைவனும் என் தாயாகிய நீயும் எப்போதும்  என் சிந்தையை  விட்டு  நீங்காமல்  இருக்க பிரார்த்திக்கிறேன்.

Advertisements

One thought on “அபிராமி அந்தாதி #3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s