அபிராமி அந்தாதி #7

Image

பாடல் – 14

(தலைமை பெற)

வந்திப்பவர் உன்னை வானவர், தானவர், ஆனவர்கள்;
சிந்திப்பவர் நல் திசைமுகர் நாரணர் சிந்தையுள்ளே;
பந்திப்பவர் அழியாப் பரமானந்தர்; பாரில் உன்னைச்
சந்திப்பவர்க்கு எளிதாம் எம்பிராட்டி நின் தண் ஒளியே.

பொருள்:

அன்னையே, வானவர்களும், அசுரர்களும் உன்னை வணங்குகிறார்கள். நான்முகன் பிரம்மனும், நாராயணனும் உன் அருளை எண்ணி தியானிக்கிறார்கள். என்றும் அழிவிலாத பரமானந்தமாக விளங்கும் சிவபெருமானோ உன்னை தன் மனத்தினின்று நீங்காமல் ஒரு பந்தந்தில் கட்டி வைத்துள்ளார். இத்தனை சிறப்புக்கள்  கொண்ட தாயே உன் குளிர்ந்த அருள் ஒளியானது இந்த உலகில் உன் திரு உருவத்தைத் தரிசிப்பவர்க்கு எளிதாய்க் கிடைத்து விடுகிறது.

பாடல் – 15

 (பெருஞ்செல்வமும் பேரின்பமும் பெற)

தண்ணளிக்கு என்றுமுன்னே பலகோடிதவங்கள் செய்வார்
மண்ணளிக்கும் செல்வமோ பெறுவார்? மதிவானவர் தம்
விண்ணளிக்கும் செல்வமும் அழியா முத்தி வீடுமன்றோ?
பண்ணளிக்கும் சொல் பரிமள யாமளைப்  பைங்கிளியே.

பொருள்:

அன்னை அபிராமியானவள், பரிமள சுகந்தமும், தம் சொற்களே இனிமையான பண்ணாக விளங்குகிற பசுங்கிளியைப் போன்றவள். அவள் திருவருளைப் பெற பல கோடித் தவங்கள் புரிபவர்கள், இந்த மண்ணுலகச் செல்வங்கள் மட்டுமல்லாமல், அந்த தேவர்கள் ஆளும் வானுலகச் செல்வங்களும் பெற்று அழியாத முக்தி அடைவார்கள்.

பாடல் – 16

(முக்காலமும் உணரும் திறன் உண்டாக)

கிளியே! கிளைஞர் மனத்தே கிடந்து, கிளர்ந்து, ஒளிரும்
ஒளியே! ஒளிரும் ஒளிக்கிடமே எண்ணில் ஒன்றுமில்லா
வெளியே! வெளிமுதல் பூதங்களாகி விரிந்த அம்மே!
அளியேன் அறிவளவிற்கு அளவானது அதிசயமே.

பொருள்:

கிளி போன்ற தாயே, உன் அடியவர் மனதில், நுழைந்து, வளர்ந்து, ஒளிரும் ஒளியே! ஒளிகளுக்கெல்லாம் பிறப்பிடமான ஞான ஒளியே, எல்லையில்லாப் பெருவெளியே, அந்த வெளியினின்று விரிந்த ஐம்பெரும் பூதங்களான தாயே, நீ என் சிற்றறிவுக்கு எட்டுமாறு நின்றது வியப்புக்குரியது.

அன்புடன்,
ரேணுகா @RenugaRain

Advertisements

2 thoughts on “அபிராமி அந்தாதி #7

  1. // இத்தனை சிறப்புடைய தாயே உன் குளிர்ந்த அருள் ஒளியானது இந்த உலகில் உன் திரு உருவத்தைத் தரிசிப்பவர்க்கு எளிதாய்க் கிட்டுகிறது.// சிறு முயற்சியால் பாக்கியவான்கள்/வதிகள் ஆகி விடுகிறோம்! தேவர்களும் பெற அரியதான பேற்றை பெறுகிறோம்.

    //பண்ணளிக்கும் சொல் பரிமள யாமளைப் பைங்கிளியே.// எவ்வளவு இனிமையானவள். அவளை துதிப்பது ஒரு இன்பமே! 🙂

    பதினாறாம் பாடல் சொல்ல சொல்ல இனிக்கிறது.

    நன்றி இதை இட்டமைக்கு, வாழ்த்துகள்:-)

    amas32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s