கடல்!!

இந்த அருமையான  கடல் கவிதை எழுதியவர் @ravan181..

ஆழ்கடலும், ஆண்டவனை அடிபணிந்து வேண்டியது!


“ஊழ் வினைக்கு உயிர் கொடுக்கும் உமையவளின் நாயகனே,

தாழ் பணிந்து வேண்டுகிறேன் தவறென்ன நான் செய்தேன்?

கங்கையை தாய் என்று காலமெல்லாம் வழிபடுவார் !!

காவிரியை காதலுடன் வா என்று அழைத்திடுவார் !!

எங்கேயோ பிறக்கின்ற எழில் மிகு நதிகள் யாவும்

என்னிடத்தே கலந்தாலும் எனை மதிப்பார் யாருமில்லை !!

உப்பிலா பண்டமெல்லாம் குப்பையிலே போடென்று

செப்பியவர் மொழி கேட்டு செருக்கோடு நான் நிமிர்ந்தால்,

துப்பிடுவார் என்நீரை தூ  என்று காலடியில் !!

தப்பென்ன நான் செய்தேன் தலை மகனே பதில் உரைப்பாய்”

கடலின் கண்ணீர் அலையாக ஆர்பரிக்க,

கந்தனின் தந்தை கனிவோடு சொன்னான்

“இன்பம் மிகுந்து விட்டால் இன்பகடல் என்றும்

துன்பம் மிகுந்துவிட்டால் துன்பக்கடல் என்றும்

எண்ணிக்கை தெரியாத எந்த ஒரு செயலுக்கும்

உன்னை தான் உலகத்தார் உவமை என காட்டுகிறார் !!

உன் பெருமை அறியாமல் உள்மூச்சு வாங்குகிறாய் !!

உலகத்தின் பெரும்பகுதி உனக்குள்ளேதான் அடக்கம் !!

நாரணன் தன் தேவியுடன் உன் மீதே உறங்குகின்ற

பேறுபெற்ற பெருங்கடலே !! உனக்கு நிகர் யாருமில்லை”!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s